TỔNG QUAN:

  • Diện tích: gần 1000 ha.
  • Vị trí:  đường Lạc Long quân, Phan Thiết